Om SeCom
Tjänster
Arbeta hos oss
Vi på SeCom

Arbeta på SeCom

Vill du arbeta på SeCom?

SeComs ambition är att växa genom att knyta till oss drivande och ambitiösa människor.

På SeCom har man stort inflytande över både sin egen och företagets framtid.

Teknik
Linux
Unix
Säkerhet

Databaser
Sybase
MS SQL Server
Oracle
MySQL
PostgreSQL

Utveckling
.NET (VB och C#)
PHP
Transact SQL
PL/SQL
ASP.NET