Om SeCom
Tjänster
Arbeta hos oss
Vi på SeCom

Tjänster

Vi på SeCom har alla många år i branchen som gett både djup och bredd. Det betyder att vi kan hjälpa er och alla andra kunder med det mesta inom IT-området.

Systemteknik

Systemtjänster på plattformen Linux är av förklarliga skäl vår yngsta tjänstegren, men vi ser den som den mest expansiva eftersom efterfrågan är stor.

Systemtjänster på plattformen unix omfattar såväl traditionella som trusted systems. Främst på Solaris.

Databaser

På databassidan så har vi utvecklare och administratörer som har mycket goda kunskaper på Sybase, Oracle och MS SQL Server. Goda kunskaper finns även på de populära Open Source databaserna MySql och Postgres.

Program- och systemutveckling

Vi utvecklar även program för både server-, klient och web. Där har vi bland annat utvecklat i Microsofts .NET-miljö sedan den introducerades.

Teknik
Linux
Unix
Säkerhet

Databaser
Sybase
MS SQL Server
Oracle
MySQL
PostgreSQL

Utveckling
.NET (VB och C#)
PHP
Transact SQL
PL/SQL
ASP.NET